Proyecto » Aulas, Sala de espera, Despachos en Centro Veterinario»

Categoría:

Descripción

Seguimos «Creando espazos de traballo» con unha mesa de xuntas, unha aula de formación con mesas con rodas e bancandas para sala de espera…

Seguimos «Creando espacios de trabajo» con una mesa de juntas, una aula de formación con mesas con ruedas y bancadas para sala de espera…