Proyecto » Estanterías Cargas Medias y de Click en nave «

Descripción

Seguimos «Creando espazos de traballo» Esta vez con estanterías de cargas medias que dependendo da lonxitude dos largueiros poden chegar a soportar hasta 1110 kg… Ideais para a indústria de calquer sector…
Seguimos «Creando espacios de trabajo» Esta vez con estanterías de cargas medias que dependiendo de la longitud de los largueros pueden llegar a soportar hasta 1110 kg… Ideales para la industria de cualquier sector…