Proyecto «Mampara de acero y suelo técnico «

Descripción

Mamparas, porta automática e chan técnico… Adelantamos como queduo a mampara en aceiro inox con paneis sandwich de 2 cm de espesor na que unha das caras e da chapa de aceiro inox e a outra cara de chapa en aluminio anodizado natural, con cristais climalit de 3+3+cámara+3+3 mm… Co chan técnico elevable a 10 cm de altura e  a porta automática…

Mamparas, puerta automática y suelo técnico… Adelantamos como quedo la mampara en acero inox con paneles sandwich de 2 cm de espesor en la que una de las caras es de chapa de acero inox y la otra cara de chapa en aluminio anodizado natural, con cristales climalit de 3+3+cámara+3+3 mm… Con suelo técnico elevable a 10 cm de altura y la puerta automática…

#creandoespazosdetraballo