Proyecto «Mamparas en Laboratorio»

Descripción

Instalación de mamparas divisorias dobres con dous toboleiros e fibra d vidrio para aislar en temperatura e ruido… Nas partes acristaladas van con dous vidrios con cámara de aire que pode instalar no seu interior unha veneciana… Ca ventaxa q este tipo de mamparas podense desmontar e montar noutras instalacións…

Instalación de mamparas divisorias dobles con dos tableros y fibra de roca en su interior para aislar en temperatura y ruido… En las partes acristaladas con dos vidrios con cámara d aire que puede instalar en su interior una veneciana… Con la ventaja que este tipo de mamparas se pueden desmontar y montar en otras instalaciones…

#creandoespazosdetraballo