Proyecto «Mamparas y mobiliario para Cooperativa»

Descripción

Instalación de mobiliario e mamparas bipaneis (doble toboleiro e lana de roca para aislamento térmico e acústico) e doble cristal con cámara de aire. (temos a opción de poñerlle veneciana na cámara de aire)….

Instalación de mobiliario y mamparas bipaneles(doble tablero y lana de roca para aislamento térmico y acústico) y doble cristal con cámara de aire(tenemos la opción de ponerle veneciana en la cámara de aire)…

#creandoespazosdetraballo